Müziğin Hayatımıza Etkisi


Müzikle hayat renklenir, güzelleşir ve güçlenir. Müzikle erken yaşta tanışan çocukların yaşam tarzlarında müziğin olumlu etkileri oldukça güçlüdür. Enstrüman çalmanın,  zihin gelişiminde büyük rol oynadığı tüm araştırmalarda vurgulanmaktadır. Enstrüman çalan çocuklarda enstrüman çalmayan çocuklara oranla işitsel ve görsel becerilerin çok daha fazla gelişmiş olduğu gözlemlenmektedir. Müzik ile ilgilenen müzik eğitimine düzenli devam eden çocukların akademik yaşamlarının da doğru orantıda etkilendiği bilinmektedir. Müzik soyut düşünme, sorun çözme becerisi, çalışma alışkanlıkları, sebat, sözel ifade, konsantrasyon ve sorumluluk bilincini olumlu yönde etkilemektedir.

Çocukların hayatlarının içinde müziğin varlığı okul ortamında ya da farklı sosyal ortamlarda kendilerini iyi hissetmeleri daha hızlı alışmaları, kendilerini ifade edebilmeleri, ortak dil oluşturmaları, sosyal ilişkilerini kuvvetlendirmeleri yönünde de destek vermektedir.

Günümüzde artarak devam eden sınavların, sıralamaların, yarışların yanında stresi azaltarak nefes molasıdır. Müzik herkesi olduğu gibi kabul eder, farklılar engel değil güzel birer renktir müziğin içinde. Hayatınızda müziğe yer açın, gönlünüze iyi gelen bir enstrüman ile tanışın, çocuklarınızı tanıştırın gerisini zamana bırakın.

“Zaman, onu kullanacak herkes için yeterince uzun kalır.” Leonardo da Vinci